| Tradicionalni recepti  | Članci  |  Mapa Hrvatske  |  Kontakt  |  apartmani  apartmani  apartmani        
a
NaslovnaHoteliApartmani Kampovi-Hrvatska Mobilne kučice Odmor-planine Slovenija AgroturizamGastro
Marketing

 

  Pretraživanje:
  apartmnai, kuće,
  hoteli, sobe, kampovi

  vrsta smještaja: 

  destinacija:

izaberite:

MIN ležaja:

 Max ležaja:

 cijena od:

 cijena do:

Marketing

PVC stolarija - Final forma d.o.o,

Energetski certifikat za stambene i nestambene zgrade
Klimatske promjene i potrošnje goriva diktiraju nove uvjete u načinu gradnje objekata. S obzirom da 40% sveukupne energetske potrošnje, u Hrvatskoj, otpada na zgradarstvo, treba ekonomičnije trošiti energiju, jer su tu najveće mogućnosti uštede energije. Da bi se to ostvarilo mora se zadovoljiti niz preduvjeta po pitanju dovodnje energije i njenih gubitaka, novi način projektiranja i građenja. Što pdrazumijeva uvođenje i poštivanje novih zakona i propisa u tom području.
 
Energetki certifikat
Potrošnja energije, odnosno energetke karakteristike grade biti će predočene u novom dokumentu.
Energetski certifikat zgrade mora sadržavati: referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućila usporedba i procjena energetskih svojstava zgrade i preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.
Energetki certifikat će biti potrabno izraditi I priložiti za nove objekte prije izdavanja uporabne dozvole, kod promjene vlasništva, iznajmljivanja zgrade ili stana. Trebat će se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade i dati na uvid kupcu ili iznajmljivaču. 
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, NN113/2008
Pravilnik je stupio na snagu 30.9.2008., obavezna primjena u projektima za nove zgrade od 1.9.2009. godine (obaveza certificiranje postojećih zgrada ovisno o kategoriji zgrada,uvjetima korištenja i prometu nekretninom)
 

Pravilnikom se propisuju:
Zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat
Energetski razredi
Sadržaj i izgled energetskog certifikata
Zgrade javne namjene za koje je potrebno javno izlaganje certifikata
Obveze investitora i vlasnika zgrada
Postupak energetskog certificiranja
Registar certifikata
Energetski razredi od A+ do G, dvije referentne klime: 2900 stupanj dana za kontinentalnu Hrvatsku i 1600 za primorsku Hrvatsku, granica na 2200

Zgrade javne namjene površine > 1000 m2 treba energetski certifikat javno izložen uz glavni ulaz, s preporukama za povećanje energetske učinkovitost

Energetski pregled zgrade obavezno uključuje:
analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite;
analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije, grijanja i hlađenja i ventilacije;
analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode;
analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije;
analizu potrošnje vode;
analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade;
potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava;
analizu mogućnosti promjene izvora energije;
analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava;
prijedlog ekonomski povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade, ostvarive uštede, procjenu investicije i period povrata;

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, NN113/2008
Propisuju se:
Uvjeti i mjerila za davanje, produžavanje, važenje o izmjenu ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada
Nadzor nad obavljanjem poslova
Registar ovlaštenih osoba
Uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe
Registar nositelja programa izobrazbe
Nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe

Osobe koje mogu provoditi energetske preglede i energetsku certifikaciju
Energetski pregled I certifikaciju mogu provoditi pravne ili fizička osoba, sa VSS arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, 5 godina radnog iskustva, završen program stručnog osposobljavanja I moraju imati ovlaštenje ministarstva
 
Za sada se još nije počelo sa izradom programa za izobrazbu osoba koje mogu obavljati energetski pregled niti izdavati energetski certifikat. Za to su potrebne opsežne primreme kao I izrada jedinstvenog software-a za obradu sakupljenih podataka I izračun.

Autor: www.mojanekretnina.eu

Prema seminaru:  MUREXIN - Niskoenergetska arhitektura ,Tehnička rješenja i primjena sistema, Zagreb, 25. ožujka 2009
 Smještaj Hrvatska
 Smještaj Slovenija
 Gastro
 Recepti
 Hoteli   Kampovi - Slovenija   Gastro ponuda Tradicionalni  recepti 
 Apartmani    Slovenija - planine 
 Kampovi - Hrvatska 
 Odmor-planine 
 Agroturizam 

   | Hoteli  | Iznajmljivanje apartmana  |  Kampovi - Hrvatska |  Kampovi - Slovenija | Odmor-planine  |  Slovenija  Agroturizam  Gastro ponuda | 

           © 2007 - 2020  PROINFOKOD d.o.o.